Mistrovství rojnice, domino

Ředitel závodu při prezentaci Přejímka zbraní ....tak jak to dnes půjde Pohoda před závodem
Výprava z Rakovníka při prezentaci Rozprava před závodem Závodníci při rozpravě Závodníci při rozpravě
Závodníci při rozpravě Terčová sestava Příprava na palebné čáře Jiřka v akci I.
Jindra v akci Jiřka v akci II. Sledování soupeřů Ředitel závodu v dobré náladě
Kontrola terčů před střelbou Střílí pan Horst Kail .... to to dnes dopadlo Martin Vacek, 1. místo
Josef Herink, 2. místo Horst Kail, 3. místo Vítězové Mistrovství