Vyřazovák - 100. soutěž na Chlumu

Prezentace . . . Volná úloha "A" Akční domino Honza při dominu
Hodnotící komise při práci a opravdu je červenec, i když podle oblečení to nevypadá... ...spokojení závodníci... Svaťa při volné úloze "A" ...a její honocení
Ředitel v akci Volná úloha "B" Honza při volné "B" Jirka při volné "B"
Akční rojnice ...sledování výkonu soupeře Ceny... ... a vítězové soutěže