Slavnostní večer města Loun

Pozvání na Slavnostní večer města Loun 2009 zápis do pamětní knihy pamětní list přebírá vicepresident SČS pan Karel Valeček z rukou starosty Ing. Jana Kernera a místostarosty Mgr. Jana Čermáka zástupci SČS na slavnostním večeru
zástupci SČS na slavnostním večeru spolu se starostou města Pamětní list