Novoroční výstřel

Novoroční pohoda poprvé ..... Novoroční pohoda podruhé ..... Rozprava před závodem Presidentův novoroční nápad .....
Milan v akci Vláďa střílí na jistotu President hodnotí Jarda při dominu
Druhá disciplína rojnice Miloš při rojnici Petrova snaha dotáhnout vítěze ..... Vítězové soutěže