Repiko Teplice

Terčová sestava roztažená do šířky SČS C SČS A v akci ... ... a rychle přebít
a výsledek práce Pavla Vlka SČS B Josef ve svém živlu .... SČS E pálí
a nakonec vítězové