Přebor SČS

Na nástupu se sešlo přes 30 závodníků Milan při rozpravě Prní disciplína... ...klasická mířená...
...5+15 Následovala... ...rychlopalba... ... na ...
...SČS D2 a Pavel samozřejmě s revolverem.... Poslední byla volná úloha... Střídavé míření...
... mezi papírem ... ... a železem... ...závodníky... ...docela prověřilo
Trojice nejlepších