Kvalifikace MČR SBTS

Kdo měl sebou deštník, tak to na nástupu vyhrál Závod zahájila klasická .... ....mířená ... ...a opravdu skvělého výsledku dosáhl Míla Jirásek
Další disciplínou byla rojnice a domino. A jako obvykle ... .. výkony na rojnici... .. s libovolným počtem nábojů..
..byly v podstatě vyrovnané.. Deset figur domina .. ..a deset nábojů .. ..v zásobníku..
..rozhodovalo závod.. ..Ztráta deseti nebo více bodů.. ..za figuru minutou nebo mimo pořadí... ..většinou zlikviduje i jasné favority...
Poslední disciplínou bylo RePiKo družstev Na závěrečný nástup už nebylo deštníků třeba Vítězná družstva