Lounský revolver

Jak jinak zahájit soutěž ve střelbě z revolveru, než klasickou mířenou.... Ale před vlastní střelbou proběhla úvodní rozprava... .. k nastoupeným závodníkům. A vzrůstající účast ukazuje na zájem o čistě revolverářskou soutěž A jakoby všichni tušili, že o celkovém umístění rozhodne akční...
...tak v mířené nebyly vidět... ...žádné oslnivé ... ...výsledky. Akční část se střílela souběžně na rojnici a domino. Zvlášť towery v rojnici...
...potrápily nejednoho závodníka. A jako krok správným směrem se ukázalo zavedení kategorie B... ...s povolenými rychlonabíječi, kde startoval téměř shodný počet závodníků... ...jako v katergorii A
Pavel si pilně užíval svého příjemného dopingu, což se jistě projevilo na počtu získaných pohárů .... Na závěrečný nástup se někteří nedostavili a ani se neomluvili....... Vítězové závodu včetně čtvrtých míst