Štafety trojic

Závodníky čekaly celkem tři kombinace Nezbytná rozprava... ...k nastoupeným závodníkům A následovalo ....
...celkem .... ... šest .... ....provedení Docela přibývá....
...střelců... ...s revolvery Hodnotící komise při práci Závěrečný nástup
Vítězná družstva