Kvalifikace na MČR SBTS

Vše začalo prezentací.. ...a pokračovalo rozpravou .... ...před nastoupenými závodníky Příprava na mířenou...
...a už ... ...se pálí... ... a kontrola výsledků u terčů Terčové sestavy rojnice a domino
Na dominu Láďa.. ....a Marek Terčová sestava RePiKa vzbudila zaslouženou pozornost Vláďa na terči při RePiku
Milan posílil... ...Svaťu a Svaťu Vítězná družstva