Střelecká tvůrčí říje

Na střelnici jsme se sešli už po šesté... ...a hlavním důvodem bylo včasné usazení čuníka na gril ... to jsme ale ještě netušili.... Soutěž zahájil nástup ... ...a rozprava
První disciplíma byla klasická mířená ... ...5+15 Pozitvně je nutno hodnotit ... ...neobvykle vysokou účast žen v soutěži
Jako druhá... ...se střílela.... ...mířená.... ...na rychlost...
...na SČS D3 To jsme ještě stále netušili, že nejslabším článkem bude ošetřovatel čuníka.... Následovala akční rojnice ... ...s neterči...
...a netradičně... ...upravenými figurami Další v pořadí bylo domino Speciál... ... a následovala rojnice s pohyblivým terčem, zde měli nekteří závodníci obzvlášť problémy s taktikou
A jako poslední se střílela rojnice s výběrem barev.... Péče o čuníka se nakonec... ...ujali sami členové SČS Výprava střelců z polského Rybnika
Závěrečný nástup ve volném stylu Vítězové závodu Konečně posezení v klidu na závěr.....