Mimořádná Lounská Akční

Milan se ujal administrativy... ...a ostatní se věnovali... ...stavbě první stage. Pohodová rozprava před první disciplínou...
...s pohyblivým terčem Střílelo se s tasením.. ..na čas.. ..s časovou penalizací..
..za jednotlivé ... ..zóny papírových terčů.. ..a neterčů. V každém papíru...
..se počitali dva nejlepší zásahy Terčová situace pro druhou disciplínu... ..závodník se připravil za zástěnou.. ..a střilel kovy a papírové terče dle symbolů
Třetí discilína s kyvným terčem Kyvka v akci Čtvrtá disciplína, vyřešit papíry, přesun na další střelecké stanoviště, přebít a kovy... Před závěrečným nástupem...
Spokojení vítězové