Soubojové hry

Po tradičním nástupu... ...rozpravě... ...a seznámení s terčovou sestavou... ...zasedla hodnotící komise...
... a propukl maraton soubojů...
Vítězové soubojů dvojic
Vítězové soubojů jednotlivců