Lounská akční I.

Nástup závodníků a zároveň rozprava k prvním dvěma stage 1. stage, za dveřmi je lump... ... a střelba probíhala... ...v sedě
2. stage, mířená na zombie Pavel vytáhl provětrat stařičkou stovku Tomáš se ujal zpracování scoresheetů Stage 3 kyvka a stage 4 střelba zpoza zástěny...
...start vsedě.... ...zprava vyřešit papíry... ...a levou rukou kovy Vítězové závodu