Přebor SČS

Závod zahájil klasický nástup.. ..s rozpravou První .. .. disciplínou..
..byla.. ..mířená.. ..na 135P.. .. a následovala..
..rychlopalba na SČS D3.. Poslední byla volná úloha Závěrečné .. ..vyhodnocení
Vítězové závodu