Střelecká tvůrčí říje

Každoroční střelecká tvůrčí říje.. ...je především setkání střelců při dobrém jídle a zábavě Ale protože se i střílelo, konal se nezbytný nástup ... .. s rozpravou
První disciplína mířená 5+15 na mezinárodní pistolový Druhá... ...disciplína... ...rychlopalba..
...na SČS D2 ...bez komentáře Sugestivní výklad ředitele soutěže... ...ke třetí disciplíně, rojnici střílené dle barev
V meziprostoru bylo živo... ...a střelba za doprovodu hudby neměla chybu Co tam asi Martina loví..... Disciplína číslo čtyři...
...extra dlouhé domino Výklad k poslední páté situaci... ... s pohyblivým... ...terčem
Při závěrečném nástupu bylo slunce už hodně nízko Nejlepší zahraniční závodníci Nejlepší místní....