Soubojové hry

Ranní nástup... ...s rozpravou... ... a terčová sestava Hodnotící komise připravena a nic nebrání zahájení soubojů dvojic .....
Závěrečný nástup Vitězové soubojů jednotlivců Vitězové soubojů dvojic