Kongres SČS

Vláďa se ujal prezentace... ... a Standa pohoštění Statutáři
Honza Kvoch a jeho první vítězství .... ... Poháru SČS