Kvalifikace štafety

Klasická terčová sestava pro Střelecké štafety Nástup... ..rozprava.. ..a jednotlivá družstva
..jdou na to...
Hdnotící komise průběžně zpracovává výsledky
Vítězná družstva A na závěr proběhla tradiční Střelba na díru... ... a zde je letošní vítěz