Přebor SČS

Rozprava.. ..nástup.. .. a po mířené.. ..rychlopalba na SČS D3..
Domino křížené s rojnicí
Vítězové závodu