Soubojové hry

Nástup závodníků Zkontrolovat figury... ...soubojová hodnotící komise je na místě... ...a souboje dvojic můžou začít...
A následuje pavouk soubojů jednotlivců
Vítězové soubojů jednotlivců Vítězné dvojice