Přebor SČS

Přejímka zbraní... ...prezentace... ....nástup První disciplína...
...5+15 na 135P Druhá disciplína rychlopalba na SČS D2 Třetí disciplína..
...tří řadé.. ...domino Závěrečný nástup
Vítězové závodu