Velký memoriál DČS

Terčová soubojová sestava Nástup... ...rozprava.. ...a souboje ..
...ve třech základních... .. skupinách začínají Jak to vidí hodnotící komise A po pavouku...
...střílí .. ...deseti členná .. ..finálová skupina...
Osvědčená hodnotící komise a její technika Závěrečný ... .. nástup.. ..a dekorování..
..vítězů.. ..závodu