Přebor SBTS

Prezentace Nástup ve stínu Rozprava Začalo se ...
...mířenou ... ... na 77 P... Následovala ...
...rojnice ... ...a domino...
A nakonec... ...RePiKo Vítězná družstva