Souboje dvojic

Nástup závodníků Rozprava Soubojová terčová sestava Hodnotící komise na místě...
.. a může se začít
Vítězná družstva