Přebor SČS

..protisvětlo dělalo své Nástup.. ... závodníků První disciplína ....
...mířená 5+15 na 135P... Druhá disciplína... ....Mířená na rychlost na SČS D2
...jedna z nejoblíbenějších prezidentových činností... Třetí disciplína Domino křížené s rojnicí
Vítězové závodu