Souboje jednotlivců

Nástup závodníků Rozprava Hodnotící komise je na místě .. .. a může se začít....
Vítězové závodu