ČLENSTVÍ V SČS


Přihláška za člena SČS: stahuj zde .
Přihláška za člena SČS do 18-ti let: stahuj zde .

Přihlášku doručte do sídla spolku: 5. května 163, Louny, nebo odešlete mailem na adresu: prihlaska@scsln.cz
Přihlášku juniorů do 18-ti let doručí zákonný zástupce osobně.
O přijetí rozhoduje výkonná rada spolku.
O výsledku budete informován(a).

 

Zásady členství v SČS: stahuj zde .

 

Stanovy SČS: stahuj zde .