KVZ Teplice & SSK Lybar - 0697

 pořádá

Májové střelby – OSL SVZ

 

Propozice soutěže 

 

Pořadatel:         KVZ Teplice a SSK Lybar

 

Datum konání:   sobota, 4. 4. 2009

 

Místo konání: Sportovní střelnice Žalany

 

Hlavní závod:
disciplína 1: VP, (VPe) nebo VR (VRe) - 5 + 15 (terč 77P)

disciplína 2: rychlopalba  12 ran na R25 (1 povinné přebití po min. prvém výstřelu), body -čas

disciplína 3:  ÚPu – 5+10+10 ran (terč 135/P01reduk.figura) – 50m (body)

 Do oblastní ligy SVZ je zařazena pouze disciplína 2 a 3

Ředitel soutěže:          Jan Prepletaný st. VR-06

Organizační výbor:    Jan Prepletaný st., Lubomír Pojer, 

Pavel Chaloupecký, Jan Gerstdorf st., Horký Pavel, Horký Tomáš, Tesařová Jana, Oldřich Živnůstka, Josef Dejdar

           

Hlavní rozhodčí:                    Karel Valeček MR-06                     

Rozhodčí na pal. čáře:          Martin Kořán VR-09, Milan Bosák MR-10, Jan Gerstdorf R-13, Oldřich Živnůstka 3-115,

Zpracování dat:                      Lubomír Pojer R-17, Tomáš Horký

Podmínky účasti:     Soutěže se mohou zúčastnit členové  SVZ, SBTS, APS ČR, ČMSJ, ČSS, a jiných střeleckých organizací

Příležitostný příspěvek:  

Hlavní závod SČS, SVZ, SBTS, APS ČR, ČMSJ - 100 Kč/1 start

                                                                  ostatní - 200 Kč/1 start

Časový plán:

8,00 - 8,45 hod.          prezentace, přejímka zbraní

8,50 - 8,55 hod.          poučení závodníků

9,00 hod.                    nástup první směny

 

Předpokládaný termín vyhlášení výsledků a ukončení závodu asi ve 15:00 h.

                                  

Povinné doklady:

- platný průkaz SVZ,ČSS, SBTS, ČMSJ, APS  apod.

- zbrojní průkaz a průkaz zbraně

 

Sportovně - technické podmínky: 

2.a 3. disciplína je závodem 3. kola OSL a platí pro něj plně pravidla SVZ R. Do ligy se tedy počítají jen výsledky dosažené VPs nebo VR a ÚPu. Do ligy nebudou započ ítány výsledky, které budou dosaženy zbraněmi „extra“. Připomínáme, že ÚPu dle pravidel SVZ je jakákoliv samonabíjecí puška na náboje se středovým zápalem. Optika není dovolena.

Hodnocení:

Liga – součet bodů z rychlopalby a ÚPu mínus čas za rychlopalbu.
Celý závod - součet bodů ze vašch disciplín, mínus as z rychlopalby.

V závod budou uděleny věcné ceny do nejméně 10. místa. Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. Vklad při zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.

V případě potřeby si pořadatel vyhrazuje právo změny propozic.

Výsledky ze závodu budou rozeslány elektronickou poštou a rovněž budou umístěny na našaich webových stránkách.

 

Povinnosti závodníků:

1. Dodržovat bezpečnostní předpisy a pravidla při

    manipulaci se zbraněmi.

2. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů před

    střelbou a během střelby.

 

Zdravotní zajištění:  nemocnice s poliklinikou Teplice

Občerstvení: bude zajištěno v obvyklé míře

Kontaktní osoba Jan Prepletaný, Teplická 277,

417 61  Bystřany, tel./zázn.: 417 577 991

776 093 341, fax: 417 569 510, e-mail: jan.prepletany@volny.cz

   

 

Příjezd na střelnici:

Od Prahy – Po silnici E55. Po sjetí kopce z Bořislavi  (obec Žalany po pravé straně) následuje za křižovatkou mírné stoupání – dále po E55. Po cca 400 m bude vpravo odbočka na polní cestu.

 

Od Teplic – Po silnici E55 se po cca 4 km pojede do kopce mezi betonovými zdmi. Na vrcholu stoupání následuje křižovatka s odbočkou na Kostomlaty (vpravo) my však jedeme dále po E55. Po cca 500 m bude vlevo odbočka na polní cestu.

 

               

Od Ústí nad Labem – Po silnici pro motorová vozidla č. D8 směrem na Teplice.  Ohlídat si odbočku na Rtyni nad Bílinou (2. přemostění D8),  ze Rtyně dále již na Žalany a následně na Teplice po E 55. Bude to již směr od Prahy. Po cca 400 m bude vpravo odbočka na polní cestu.

 

 

partnery soutěže jsou:

 

OBALEXPRES s.r.o.

 

AXUM BOHEMIA s.r.o.

tel. 417 532 290